Benvido / Bem-vindo

Bos días

Convidámoslle a participar no estudo para a Xunta de Galicia co que coñecer a capacidade das cidades de menos de 50.000 habitantes para contratar servizos Smart City e solucións de integración dentro do proxecto 0636_ NOVA_ TFE_1_E.
Nesta primeira fase quérese coñecer o estado actual das organizacións e elaborar un marco para incorporar servizos Smart City e solucións de integración e optimizar o uso dos seus recursos. Por iso, agradeceriámoslle que encha este cuestionario ou llo faga chegar á persoa adecuada. Neste cuestionario ten os seguintes bloques:
Bloque 1 – Datos xerais
Bloque 2 – Estruturas e Infraestruturas TIC
Bloque 3 – Sensorización
Bloque 4 – Turismo
Bloque 5 – Información e Cidadanía
Con este cuestionario tardará menos de 7 minutos e que só estará dispoñible ata o 25 de novembro. Pero se así o desexa, tamén poderiamos manter unha conversación telefónica na que responder a estas e outras cuestións.
Animámoslle a participar nos grupos de discusión e foros de debate que estamos a organizar para ter unha idea máis global do que significa Smart City.
Moitas grazas

Bom dia

Convidamo-lo a participar no estudo para que a Xunta de Galicia descubra a capacidade das cidades com menos de 50.000 habitantes para contratar serviços e soluções de integração Smart City no âmbito do projecto 0636_NOVA_TFE_1_E.
Nesta primeira fase, queremos conhecer o estado actual das organizações e desenvolver um quadro para incorporar serviços e soluções de integração Smart City e optimizar a utilização dos seus recursos. Portanto, agradecíamos que preenchesse este questionário ou o enviasse para a pessoa certa. Neste questionário tem os seguintes blocos:
Bloco 1 – Dados gerais
Bloco 2 – Estruturas e Infra-estruturas TIC
Bloco 3 – Sensorização
Bloco 4 – Turismo
Bloco 5 – Informação e Cidadania
Este questionário demorará menos de 7 minutos e só estará disponível até 25 de Novembro. Mas se desejar, podemos também ter uma conversa telefónica para responder a estas e outras questões.
Encorajamo-lo a participar nos grupos e fóruns de discussão que estamos a organizar para ter uma ideia mais global do que é a Cidade Inteligente.
Muito obrigado.